3,5% pentru ANCA

REDIRECŢIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL TĂU PE VENIT!

Orice contribuabil poate dispune direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit, către orice organizație non-guvernamentală ‒ asociație, fundație etc. (conform art. 82, alin. 6 din Codul Fiscal).

Pentru acest lucru, nu trebuie dacât să descarci FORMULARUL 230 dacă în 2020 ai avut venituri din salarii/pensii, din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor.

Cum pot completa şi trimite formularul online?

 • Descarca formularul de mai sus
 • Completeaza câmpurile editabile (Date de identificare contribuabil)
 • Semnează folosind semnătură alografă sau printează-l si semnează
 • Trimite-l pe adresa de e-mail: office@anca.org.ro

Odată formularul completat (doar prima pagină) trimis pe adresa de e-mail office@anca.org.ro până la data de 25 mai 2021 noi o sa trimitem mai departe formularul spre ANAF (Conform ordin ANAF nr.936/2020, publicat in M.Of. nr.325/2020).

Cum mai pot depune formularul?

Formularul se mai poate depune la:

 • registratura organului fiscal,
 • poştă, cu scrisoare recomandată şi confirmare de primire, la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu.
 • serviciul online ANAF, Spaţiul Privat Virtual, disponibil aici.

Formularul se completează în două exemplare:

 • Originalul se depune la:
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
 • Copia se păstrează de către contribuabil, sau de către împuternicitul acestuia.

 

IMPORTANT!

Poti folosi spatiul online pentru  depunerea Declaratiei 230.

Persoanele care au deja semnătura digitala pe site-ul ANAF, pot completa online Declaraţia 230 cu datele Asociaţiei pentru Neurochirurgie „Constantin Arseni”, apoi pot apăsa “send” direct.

Datele noastre sunt:

 • Denumire entitate: ASOCIAŢIA PENTRU NEUROCHIRURGIE „CONSTANTIN ARSENI”
 • Cod de identificare fiscala: 39352843
 • Cont (IBAN) bancar: RO47 BTRL RONC RT04 3832 9201

Persoanele fizice îşi pot face username pe site-ul ANAF, în Spatiul Privat virtual în felul următor:

Inregistrare utilizatori

Modul de utilizare a Spatiului Privat virtual

Un tutorial privind modul de înregistrare şi de utilizare a Spatiului Privat Virtual poate fi gasit şi la acest link.