Cunoaște-ne mai bine

Despre noi

ANCA înseamnă:

Asociaţia pentru Neurochirurgie “Constantin Arseni”

Asociaţia pentru Neurochirurgie “Constantin Arseni” (ANCA), este o organizaţie nonguvernamentală, non-politică, independentă, care încearcă să unească toţi neurochirurgii români, de fondatorul neurochirurgiei române moderne, Academicianul Constantin Arseni.

11
 • Dezvoltarea continuă a cunoștiințelor și practicii neurochirurgicale prin: (a) cursuri pentru studenții facultăților de medicină; (b) cursuri și ateliere de lucru pentru rezidenții în neurochirurgie; (c) cursuri de educație medicală continuă pentru specialiștii neurochirurgi; (d) organizarea unor simpozioane, conferințe și congrese tematice neurochirurgicale; (e) prezentarea de referate și alte lucrări științifice la mese rotunde; (f) participări la manifestări științifice similare naționale și internaționale;
 • Organizarea cursurilor și examenelor de certificare a competențelor profesionale, pentru obținerea atestatelor de practică în subspecialități neurochirurgicale;
 • Actualizarea și avizarea tematicilor și bibliografiei pentru examenele în neurochirurgie, la solicitarea organizatorului;
 • Propunerea unor proiecte de optimizare a învățământului universitar și postuniversitar neurochirurgical;
 • Sprijinirea învățământului medical mediu prin: (a) cursuri de urgențe neurochirurgicale în școlile postliceale medicale; (b) ateliere de training pentru formarea asistentelor instrumentare în neurochirurgie;
 • Organizarea bazei de cercetare științifică cu atragerea medicilor tineri în activitatea de cercetare;
 • Dezvoltarea de proiecte și programe de cercetare științifică în domeniul neurochirurgiei cu atragere de fonduri europene pentru modernizarea și echiparea infrastructurii neurochirurgicale practice și de cercetare, conform standardelor internaționale;
 • Perfecționarea continuă a metodologiei cercetării științifice pentru alinierea rezultatelor cercetărilor la cerințele publicațiilor internaționale;
 • Organizarea unui sistem propriu de documentare, informare medicală și sprijinire a editării revistelor de specialitate din țară și străinătate;
 • Furnizarea asistenței de specialitate organismelor guvernamentale si non-guvernamentale solicitante, angajate în protejarea sănătății;
 • Organizarea și sprijinirea unor schimburi de bune practici, vizite de studiu și schimburi de experiență ale membrilor săi cu parteneri din străinătate;
 • Acordarea unor premii, diplome și alte modalități stimulative pentru activitate științifică și profesională deosebită;
 • Implicare în menținerea relațiilor colegiale, în realizarea unui climat de solidaritate între generații, în apărarea membrilor săi la acțiunile și deciziile ce reprezintă surse de presiune sau persecuție profesională exercitate de manageri, reprezentanți ai autorităților locale etc.
 • Atragerea și folosirea în condițiile legii a unor surse financiare sub formă de donații, subvenții, contribuții, sponsorizări, taxe, cotizații etc. pentru realizarea obiectivelor propuse.
11
SUSȚINE CAUZA NOASTRĂ

Redirecționează 3,5%

Orice contribuabil poate dispune direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit, către orice organizație non-guvernamentală ‒ asociație, fundație etc. (conform art. 82, alin. 6 din Codul Fiscal).

Ajută-ne să sprijinim procesul educațional al medicilor neurochirurgi din România!