2023-05-05 19:13:43 – Paslaru Francesca Gabriela – Cotizație 2023